Schoolkind

Bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m13 jaar veranderen de behoeften van het kind. De kinderen willen zich aansluiten bij anderen, gezamenlijke activiteiten ondernemen. Zij hebben een groot gevoel voor waarden, normen en regels. Als begeleid(st)er bieden wij de kinderen deze regels, waarden en normen en laten hen hier over meedenken. De kinderen zijn in de gevoelige periode voor het opnemen van kennis en het inzicht krijgen in hun eigen cultuur, maar ook die van een ander.

Vrienden en vriendinnen

Op de Buitenschoolse opvang kunnen de kinderen in een met zorg voorbereide omgeving plezier maken met hun vrienden en vriendinnen. Vaak zijn er bekende gezichten van school, maar regelmatig ook veel nieuwe gezichten. Wij helpen de kinderen graag hun eigen plekje te vinden. Kinderen leren van elkaar en ze hebben elkaar nodig om hun sociale vaardigheden te testen. Wij geven hen hier de ruimte voor. Mochten vrienden en vriendinnen een keer willen komen spelen bij ons op de BSO dan zijn zij van harte welkom om eens een middag mee te komen.

Activiteiten

De begeleid(st)ers bieden de kinderen binnen verschillende thema’s, zoals  techniek en wetenschap, cultuur, natuur en sport activiteiten aan. Waar inspanning, maar ook ontspanning zich afwisselen. We willen dat er voor elk kind de ruimte is, om zich ook na schooltijd, op zijn of haar manier te ontwikkelen. Of dit nou is door buiten hutten te bouwen of lekker te ravotten, of door theater, toneelstukjes en lekker samen knutselen.

Beweging en voeding

Onze BSO locaties bieden de kinderen letterlijk veel ruimte om te bewegen. Rondom de locaties zijn er grote sportvelden en we kunnen vanuit de BSO het bos zo inlopen. Lichaamsbeweging is naarmate kinderen ouder worden steeds belangrijker. Ze leren hun motoriek steeds meer verfijnen, hebben meer kracht, meer energie en gaan daardoor harder. Sport en spel is daarom erg belangrijk om aan te bieden, vooral ook samen. Door met z’n allen een spel te doen, leren de kinderen rekening met elkaar te houden, samenwerken en om te gaan met spelregels, winnen en verliezen. Naast sport is er ook aandacht voor gezonde voeding. Vanuit holistisch oogpunt hoort ook goede voeding bij de ontwikkeling van het kind. Kinderen drinken bij ons water, melk of thee. Verder eten wij veel fruit en groente met ze als tussendoortje. Uit school hebben we vaak een cracker of rijstwafel met hartig beleg.

Mentor

De begeleiding van de kinderen op de verschillende groepen gebeurd vanuit de holistische visie. Het is voor begeleid(st)ers onmogelijk om met ieder kind in de groep een ‘hechte’ band op te bouwen. Vandaar dat wij bij Dreamzzz onze ‘eigen’ mentorkinderen hebben. Hierdoor kunnen we beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en de ontwikkeling stimuleren. Elk jaar wordt uw kind geobserveerd en wordt er samen met us kind een observatieformulier ingevuld. Dit zal met u besproken worden tijdens ons jaarlijkse 10-minuten gesprekjes.