Peuter

Als uw kind 2,5 jaar is mag hij al bijna naar de kleuterschool. Natuurlijk duurt het nog even, maar de tijd vliegt en voordat u het weet breekt de eerste schooldag aan. Dreamzzz biedt een voorbereide omgeving waarin peuters zich spelenderwijs en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Het jonge kind ontwikkelt zijn motoriek van hand en voet, zijn zintuigen, is gevoelig voor orde, neemt kleine dingen waar en ontwikkelt in hoog tempo zijn taal. Het is een periode waarin bepaalde dingen uit de omgeving diepe interesse in hem wakker maken. En het kind kan met groot gemak en enthousiasme deze indrukken opnemen. Herhaling en oefening is in deze leeftijdsfase erg belangrijk. De nadruk ligt op het ontwikkelen van spel, het ontplooien van sociale, cognitieve en taalvaardigheden, het bevorderen van zelfstandigheid en het doen van gezamenlijke activiteiten.

Eten en drinken

Door alle indrukken en de energie die zij leveren gedurende de dag vinden wij het bij Dreamzzz belangrijk om gezonde en gevarieerde voeding aan te bieden. Vanuit holistisch oogpunt hoort ook goede voeding bij de ontwikkeling van het jonge kind. Steeds meer jonge kinderen hebben ziektes gerelateerd aan voedsel. Peuters mogen en willen vaak van alles eten, binnen bepaalde grenzen. Ze ontwikkelen hun eigen smaak en hebben natuurlijk een voorkeur voor zoete dingen. Maar deze zoete dingen zijn ook te vinden in onze groentes en fruit, zoals paprika en aardbeien. We bieden bijna geen zoetigheid, zout of vet. Peuters drinken bij ons uit hun eigen glas, water, thee of melk.

Mentor

De opvoeding begint al bij de geboorte en dus hebben de ouders evenals alle andere volwassenen in de verschillende systemen waarin het kind opgroeit hun verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. de ontwikkeling van het kind. De begeleiding van de kinderen op de verschillende groepen gebeurd vanuit de holistische Montessori visie. Het is voor begeleid(st)ers onmogelijk om met ieder kind in de groep een ‘hechte’ band op te bouwen. Vandaar dat wij bij Dreamzzz onze ‘eigen’ mentorkinderen hebben. Hierdoor kunnen we beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en de ontwikkeling stimuleren.
De begeleidster gedraagt zich binnen Dreamzzz relatief terughoudend, zij heeft:
• rustig gedrag
• een zachte stem
• gebruikt een correcte articulatie (Bij ons beschikken alle begeleidsters over een voldoende taalniveau waaronder specifiek
spreekvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid op niveau 3F)
• een afwachtende houding
Om de kinderen te leren kennen en het ontwikkelingsproces te kunnen bijhouden, is het handelen van de begeleidster gericht op systematische en regelmatige observatie. Elk jaar wordt uw kind geobserveerd en wordt hiervan een verslag gemaakt, dit zal met u besproken worden tijdens onze twee jaarlijkse 10-minuten gesprekjes.

Bewegingsruimte binnen en buiten

Wij hebben onze eigen B-Fit coach in ons team. Door dagelijks onder begeleiding te bewegen, leren peuters zich bewust te worden van hun eigen lichaam. Ze komen beter in hun vel te zitten. Peuters oefenen hun grove motoriek op elk moment van de dag. We dagen de kinderen uit om te bewegen en soms net even een stapje verder te gaan dan dat ze al kunnen. Het liefst ook buiten. Met de step, de bal, een fiets of gewoon wat obstakels op je pad leren kinderen hun eigen omgeving te ontdekken en hierop te anticiperen. Elke dag buiten, op ontdekkingstocht, de seizoenen en de natuur ervaren. Zo hebben we onze eigen moestuin, een ontdektuin en spelen we met onze blote voeten in het zand, maken we modder en bouwen we kastelen. De kinderen leren zo al op jonge leeftijd dat de natuur ons gegeven is en dat je er goed voor moet zorgen.