Baby

Het vraagt om een specifieke pedagogische visie om jonge  kinderen binnen een groep te begeleiden en tot hun recht te laten komen. Het accent ligt vooral op een respectvolle en rustige verzorging en vrije bewegingsruimte. Vanuit deze twee basisbehoeften ontstaat de noodzaak om het leven van het kind zinvol te organiseren. Wij volgen hierin de visie van Emmi Pikler. De dagindeling zal worden aangepast aan het kind zodat hij er optimaal van kan profiteren. Na een tijdje zal de baby meegaan in het ritme van de oudere kinderen op de groep. Dit stemmen wij af met u als ouder. U kunt het dagritme van uw kind altijd terug zien in het digitale schriftje. Op deze manier kunnen wij samen met u bijhouden hoe uw kind zich ontwikkelt.

Eten en Drinken

Vanuit holistisch oogpunt hoort ook goede voeding bij de ontwikkeling van het jonge kind. Steeds meer jonge kinderen hebben ziektes gerelateerd aan voedsel. Om die reden vinden wij het belangrijk om gezonde voeding aan te bieden. In eerste instantie gaan we mee in het ritme van uw kind, maar naarmate uw kind ouder wordt zullen wij samen met u kijken naar het voedingsschema. Samen eten moet gezond, maar vooral ook lekker en gezellig zijn. Alle kinderen drinken bij ons water, thee of melk. Wij eten van porseleinen borden, drinken uit glazen en geven de kinderen bestek.

Slapen

Jonge kinderen slapen nog veel. Zij verwerken de opgedane indrukken in hun slaap. Kinderen hebben hier allemaal hun eigen ritme en vaste gewoontes in. Dit stemmen wij graag met u af. Uiteindelijk groeien kinderen steeds meer toe naar het slaapritme van de groep.

Babycoach

Binnen Dreamzzz Kinderopvang hebben wij een babycoach aangesteld. Het werken met baby’s vraagt om een specifieke expertise. Het is van belang dat het kind door één of maximaal twee vaste begeleid(st)ers wordt verzorgd. Baby’s houden van rust en regelmaat. Veel nieuwe omgevingen en gezichten brengt onrust. De verzorgingsmomenten zijn mogelijkheden om het kind te leren kennen, extra aandacht te geven. Op deze manier kan een kind zich makkelijker hechten. De babycoach is alert op de diverse handelingen die zij doet, verteld aan het kind wat zij doet en doet dit op het tempo van het kind. Op deze manier leert het kind anticiperen op deze handelingen, vervolgens zal het kind kunnen participeren en uiteindelijk kan het kind samenwerken in zijn eigen zorg. Dit vergroot zijn gevoel van autonomie en zelfvertrouwen.

Bewegingsruimte binnen en buiten

Om de bewegingsvrijheid van kinderen te kunnen bevorderen maken we zo min mogelijk gebruik van boxen, maar ligt er een matras op de grond. Wij vinden het belangrijk dat kinderen naar eigen behoefte kunnen liggen, rollen, optrekken, tijgeren en kruipen.  De ruimte straalt rust uit. Een baby maakt alles voor het eerst mee. De wereld is een grote ontdekkingstocht, waarin wij uw kindje mogen begeleiden. Buiten is van alles te beleven. Ook dit willen we uw kind meegeven. Luisteren naar de wind, voelen aan de stenen, rollen in het gras, allemaal ervaringen die bijdragen aan de ontwikkeling  van uw kind.