Extra dagen, ruildagen en/vakantie dagen 
Het kan zijn dat u incidenteel een extra (betaalde) dag opvang wilt afnemen welke buiten de vaste opvangdagen van het contract valt. Het afnemen van een extra dag kan onder de volgende voorwaarden: 
• Een extra dag wordt aangevraagd via de Ouderapp/KOVnet. 
• Het afnemen van een extra dag is alleen mogelijk als er plaats is. Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling (aantal baby’s) en de personele bezetting. 
• Verzoeken worden in volgorde van aanvraag ‘behandeld’. 
• Een bevestigde extra dag kan achteraf niet omgezet worden in een ruil of inhaal dag. 
Het kan zijn dat u incidenteel een extra (betaalde) dag opvang wilt afnemen, welke buiten de vaste opvangdagen van het contract valt. 

Ruildagen 
Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om vaste opvangdagen, indien mogelijk in de groep, te ruilen. Wij vinden het belangrijk de volgende zaken daarbij goed in de gaten te houden. Ruilen is een extra service van ons en vindt plaats onder de volgende voorwaarden: 
• Een extra dag wordt aangevraagd via de Ouderapp/KOVnet. Daarbij wordt het urenpotje aangevinkt. Doet u dit niet dan wordt deze dag als extra opvang dag gezien en in rekening gebracht. 
• Ruilen is incidenteel. 
• Het ruilen van een dag is alleen mogelijk als er plaats is. Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling (aantal baby’s) en /of de personele bezetting (leidster-kind ratio). 
• Verzoeken worden in volgorde van aanvraag ‘behandeld’. 
• Ruilen kan binnen zes maanden na de te ruilen datum. 
• Sluitingsdagen (2x per jaar i.v.m. een studiedag) en nationale feestdagen mogen geruild worden. Deze dagen worden namelijk ook meegenomen in de gemiddelde maandbedragen en maanduren die u ook doorgeeft aan de belastingdienst. • Ziektedagen kunnen in overleg geruild worden. 
• Gehele vakanties mogen alleen in overleg met de leidinggevende geruild worden. Dit i.v.m. grote aantallen in dagen.
• Een toegezegde ruildag betekent dat de vrijgekomen plaats kan worden toegezegd aan een ander kind. Terug ruilen is dus niet mogelijk. 
• Wilt u uw dagen wijzigen en/of opzeggen voor een langere periode, houdt u dan rekening met een opzegtermijn van een maand. 
• Aan de ruildagen in het urenpotje kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een overzicht van het aantal niet afgenomen uren, voor zowel de ouder als de leidinggevende. Na een half jaar vervallen deze uren. Ze kunnen niet meegenomen worden naar een volgende periode of worden uitbetaald. 

Vakantiedagen 
Vanuit de BSO wordt vaak een oproep naar u verstuurd om aan te geven welke dagen uw kind naar de BSO komt in de vakanties of met studiedagen. Graag horen wij dit voor de in de mail gestelde datum via het KOVnet/de ouderapp. Na deze datum kunnen wij geen kinderen meer aannemen i.v.m. het activiteitenprogramma en de kind/begeleid(st)ers bezetting. Als u uw kind opgeeft in de vakantie gaan wij er vanuit dat hij of zij komt en wordt deze dag in rekening gebracht net als een reguliere opvang dag. Mocht uw kind een dag niet komen in de vakantie dan kunt u hem/haar 24 uur van te voren afmelden de dag wordt dan niet in rekening gebracht.