BSO Oudpark (Ede)

Dreamzzz Montessori Buitenschoolse opvang locatie Oudpark is gevestigd in een lokaal van de Edese Montessori School. Omgeven door een gaaf, natuurlijk schoolplein. Vanaf september 2021 zal Dreamzzz Montessori Kinderopvang hier haar deuren openen. Wij bieden dagelijks, 52 weken per jaar, een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving aan. Waarin uw kind met passie en kennis wordt begeleid.

Na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar bij ons terecht. De BSO biedt ruimte aan maximaal 20 kinderen per dag. De kinderen komen vanuit hun groep zelfstandig of worden opgehaald van een andere locatie naar de BSO toe. Er kan nog een korte overdracht gedaan worden met de leerkracht van het kind, alvorens wij zullen starten. Na schooltijd is het de vrije tijd van de kinderen. Wij zijn ons er van bewust dat de kinderen in deze leeftijd behoefte hebben aan een mate van zelfstandigheid. De kinderen krijgen van ons de mogelijkheid om te kunnen kiezen wat zij willen doen. De begeleidsters bieden de kinderen binnen verschillende thema’s, zoals techniek en wetenschap, cultuur, natuur en sport activiteiten aan. Waar inspanning, maar ook ontspanning zich afwisselen. We willen dat er voor elk kind de ruimte is, om zich ook na schooltijd, op zijn of haar manier te ontwikkelen. Of dit nou is door buiten hutten te bouwen of lekker te ravotten, of door theater, toneelstukjes en lekker samen knutselen. Door het aanbieden van workshops van vakdocenten in bijvoorbeeld muziek en sport willen we een meerwaarde creëren voor het kind en u als ouder(s)/verzorger(s). Hier kunnen de kinderen in een met zorg voorbereide omgeving plezier maken.

De omgeving staat voor de BSO leeftijd centraal en heeft een grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Vandaar dat wij er met de kinderen op uit trekken en veel aandacht schenken aan sociale interactie, culturele aspecten en hen bewust te maken van hun eigen omgeving.

Onze VSO is 40 weken per jaar geopend van 7.00 tot 8.30 uur. Er is mogelijkheid tot het nuttigen van een ontbijt.
De BSO is 40 weken per jaar geopend van 14.30 uur tot 18.30 uur. In de vakanties (12 weken) zijn wij geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur. Wij nodigen u graag een keer uit voor een kennismakingsgesprek en/of een rondleiding. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder onze BSO komt ervaren en onze visie komt voelen en delen.

Bekijk hier de tarieven van Dreamzzz Kinderopvang