Privacy en cookies

Privacy

Dreamzzz Kinderopvang houdt zich aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is vastgelegd in ons privacy reglement. Wij gaan zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven geen gegevens door aan derden. Ook met gegevens die met het contactformulier of aanmeldingsformulier worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk behandeld. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld niet ongevraagd aan een mailinglijst toegevoegd of aan derden verstrekt.

Cookies

Wij vinden het belangrijk u te informeren over cookies die worden gebruikt op www.dreamzzzkinderopvang.nl. Cookies worden gebruikt om uw gebruiksgemak te verbeteren en beter aan te kunnen sluiten bij uw interesse.

U kunt cookies ook uitschakelen of blokkeren. U kunt onze website dan nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet alle onderdelen of functies van de website kunt zien.