Dreamzzz Kinderopvang is een holistische opvang die werkt volgens de pedagogische stromingen van Maria Montessori en Emmi Pikler. Wij kijken naar het kind, wat het kind nodig heeft. Zo kijken wij ook graag met u naar uw wensen in de opvangmogelijkheden. 

Wij bieden kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang  aan in verschillende plaatsten in het land. De verschillende locaties vindt u terug op het locatieoverzicht.

U heeft bij ons de keuze in een jaarcontract (52 weken) of een contract voor alleen de schoolweken (40 weken).

Wij gaan graag met u in gesprek om samen tot een passende opvang te komen voor uw kind(eren).

De drie ‘Z’ in Dreamzzz

Het Bewust zijn van jouw Zelf
Kinderen bezitten een natuurlijke drang om de wereld te ontdekken. Kinderen doorlopen hierin dezelfde fasen, maar niet allemaal in hetzelfde tempo. Kinderen groeien in ‘zelf’ bewustzijn als hun belevingswereld zich verruimt. Dit kan door voelen, doen, handelen, denken en ervaren. Elke groei en daarin ook bewustzijn geeft meer rust en ruimte in het kind zelf. Er ontstaan nieuwe gebeurtenissen en ervaringen, waardoor zelfvertrouwen zich ontwikkelt.

 

Ontwikkelt Zelfvertrouwen
De eigenheid die kinderen ontwikkelen tijdens het ‘zelf’ bewustzijnsproces wordt regelmatig verstoord, door veel verschillende bestaande systemen, die niet stilstaan bij het individuele kind. Een kind ‘draait mee’ in het ritme van ons als volwassenen. Bij Dreamzzz ligt daarom de nadruk op de ontwikkeling tussen lichaam, gevoel, energie en denken van het kind in zijn geheel.

 

Op weg naar Zelfstandigheid
Door kinderen bewust te maken van zichzelf, ontwikkelen zij zelfvertrouwen en durven zij op weg te gaan naar zelfstandigheid. In deze maatschappij is het belangrijk een kind dit te geven. Het ‘zelf’ doen in een door ons als opvoeders voorbereide omgeving. Er is aandacht voor het kind, zijn ontwikkeling en belevingswereld, om zo uit te kunnen groeien tot een -Uniek!- persoon.

Chantal en Majid

Twee jonge, enthousiaste ondernemers, ook nog eens een getrouwd stel, die perfectionisme en creativiteit hoog in het vaandel hebben staan, de één pedagoog de ander een echte businessman, samen dromende om een nieuwe stijl in de kinderopvang neer te zetten en zie daar Dreamzzz is geboren.

 

Ons verhaal begon in 2017 in Lochem en in Lettele. Vanuit die droom, vanuit liefde en passie voor het werken met en begeleiden van kinderen willen wij uw kind in een kleinschalige, natuurlijke en huiselijke kinderopvang de individuele aandacht geven die uw kind verdient.

 

Deze visie zichtbaar maken bleek minder eenvoudig: het heeft ons leren kijken naar ons zelf, als mens in zijn totaliteit. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel zijn wij als mens een eenheid. Dit gevoel, deze holistische zienswijze wilden wij vertalen naar het werken met de kinderen, onze locaties! We willen een nieuwe stijl in de kinderopvang neerzetten, niet alleen om te voldoen aan de structurele en proces kwaliteit, maar ook om onze tijd vooruit te zijn en de ‘kijk’ op het jonge kind te kunnen uiten in beleidstukken en de ‘voorbereide’ omgeving van onze locaties.

 

Onze kijk op het jonge kind kenmerkt zich door de drie ‘Z’ van Dreamzzz. Een visie neerzetten waarbij een kind zich bewust wordt van zichzelf, om zo zelfvertrouwen te ontwikkelen om op zijn of haar manier op weg te gaan naar zelfstandigheid.

 

Hierin zijn we vastbesloten en hebben we samen met ons personeel geleerd op een andere manier naar onszelf en het kind te kijken als zij aan het ontwikkelen, ontdekken en beleven zijn. De omgeving is daarop ingericht. Kinderen worden bij Dreamzzz gezien en gehoord. We zijn een plek waar u als ouders met vertrouwen uw kind naar toe kunt brengen en wij samen de opvoeding delen. Een organisatie waar ervaring opdoen, kennis en expertise over de ontwikkeling van het kind wordt ontwikkeld, gedeeld en gebakerd.

 

Deze manier van werken bleek een succes, want onze locaties in Lochem en Lettele groeiden en zaten al snel vol. Onze manier van werken werd opgemerkt door verschillende organisaties en scholen om ons heen, waaruit mooie samenwerkingen zijn ontstaan. Inmiddels heeft Dreamzzz meerdere locaties in Veenendaal, Ede, Arnhem, Lochem, Lettele, Geesteren en Vorden met meer dan 70 medewerkers.

 

Naast dat wij aandacht hebben voor elkaar of dat nu voor u als ouder is, tussen begeleidster en kind of leidinggevende en personeel de verbondenheid uitgebeeld in het logo van Dreamzzz (de cirkel) zit door de hele organisatie heen verweven. Vanuit het hart van Dreamzzz, vanuit de kern van ons als mens, ieder met zijn eigen normen en waarden, willen wij mensen blijven inspireren.

 

Wees welkom!

Achter de Schermen

Om onze organisatie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van ouders en voor de ontwikkeling van de kinderen en onze medewerkers,
zijn op de achtergrond verschillende medewerkers aan het werk.

 

Zij zorgen onder andere voor de personele invulling, de financiële kant van de organisatie, het zicht houden op ons beleid, het contact met de GGD,
maar zij zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen en het coachen van onze begeleiders.