Dreamzzz ervaart ouderbetrokkenheid als zeer waardevol. Om constante kwaliteit te waarborgen is de oudercommissie een belangrijke en waardevolle informatie- en inspiratiebron voor ons.

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouder(s)/verzorger(s) wilt u uiteraard het beste voor uw kind. Dreamzzz stelt zich op het standpunt dat een goede samenwerking met de oudercommissie een voorwaarde is voor het kunnen bieden van goede opvang. Door mee te denken hebt u invloed op het totale gebeuren van de kinderopvang.

De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de directie van Dreamzzz. Het behartigen van de belangen van alle ouders die hun kinderen aan Dreamzzz Kinderopvang toevertrouwen is een van de taken. Om deze belangen te kunnen behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van Dreamzzz Kinderopvang.

Er is een volwaardige oudercommissie beschikbaar voor alle vestigingen van Dreamzzz Kinderopvang, maar we staan uiteraard altijd open voor andere geïnteresseerde ouders ter aanvulling van de commissie. Bij interesse kunt u contact opnemen met ons of met leden van de oudercommissie.