Bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar veranderen de behoeften van het kind. De kinderen willen zich aansluiten bij anderen, gezamenlijke activiteiten ondernemen. Zij hebben een groot gevoel voor waarden, normen en regels. Als begeleid(st)er bieden wij de kinderen deze regels, waarden en normen en laten hen hier over meedenken. De kinderen zijn in de gevoelige periode voor het opnemen van kennis en het inzicht krijgen in hun eigen cultuur, maar ook die van een ander. 

Vrienden en vriendinnen 
Op de Buitenschoolse opvang kunnen de kinderen in een met zorg voorbereide omgeving plezier maken met hun vrienden en vriendinnen. Vaak zijn er bekende gezichten van school, maar regelmatig ook veel nieuwe gezichten. Wij helpen de kinderen graag hun eigen plekje te vinden. Kinderen leren van elkaar en ze hebben elkaar nodig om hun sociale vaardigheden te testen. Wij geven hen hier de ruimte voor. Mochten vrienden en vriendinnen een keer willen komen spelen bij ons op de BSO dan zijn zij van harte welkom om eens een middag mee te komen. 

Activiteiten 
De begeleid(st)ers bieden de kinderen binnen verschillende thema’s, zoals techniek en wetenschap, cultuur, natuur en sport activiteiten aan. Waar inspanning, maar ook ontspanning zich afwisselen. We willen dat er voor elk kind de ruimte is, om zich ook na schooltijd, op zijn of haar manier te ontwikkelen. Of dit nou is door buiten hutten te bouwen of lekker te ravotten, of door theater, toneelstukjes en lekker samen knutselen. 

Beweging en voeding 
Onze BSO locaties bieden de kinderen letterlijk veel ruimte om te bewegen. Rondom de locaties zijn er grote sportvelden en we kunnen vanuit de BSO het bos zo inlopen. Lichaamsbeweging is naarmate kinderen ouder worden steeds belangrijker. Ze leren hun motoriek steeds meer verfijnen, hebben meer kracht, meer energie en gaan daardoor harder. Sport en spel is daarom erg belangrijk om aan te bieden, vooral ook samen. Door met z’n allen een spel te doen, leren de kinderen rekening met elkaar te houden, samenwerken en om te gaan met spelregels, winnen en verliezen. Naast sport is er ook aandacht voor gezonde voeding. Vanuit holistisch oogpunt hoort ook goede voeding bij de ontwikkeling van het kind. Kinderen drinken bij ons water, melk of thee. Verder eten wij veel fruit en groente met ze als tussendoortje. Uit school hebben we vaak een cracker of rijstwafel met hartig beleg. 

Mentor 
De begeleiding van de kinderen op de verschillende groepen gebeurd vanuit de holistische visie. Het is voor begeleid(st)ers onmogelijk om met ieder kind in de groep een ‘hechte’ band op te bouwen. Vandaar dat wij bij Dreamzzz onze ‘eigen’ mentorkinderen hebben. Hierdoor kunnen we beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en de ontwikkeling stimuleren. Elk jaar wordt uw kind geobserveerd en wordt er samen met us kind een observatieformulier ingevuld. Dit zal met u besproken worden tijdens ons jaarlijkse 10-minuten gesprekjes. 

Ontwikkeling van uw kind

Het kind centraal

Ik ben uniek. Ik mag gezien worden. Ik wil in mijn een eigen tempo, met liefde en begrip opgroeien. In een warme veilige omgeving, waar ik op ontdekking kan gaan naar hoe de wereld er uit ziet. Een omgeving die me tijd geeft, ervaringen biedt en waar ik mijn talenten en kwaliteiten mag ontplooien. Op mijn eigen wijze. Waar ik liefdevol begeleid word en in alle vertrouwen mag onderzoeken, op avontuur mag gaan. Zelfstandig. Groeien kan een kind overal, maar er is meer nodig om tot bloei te komen.

 

Het eigene

Ieder kind is uniek. Elk kind heeft het recht om te kunnen groeien en ontwikkelen tot zijn eigen unieke persoon. Dat betekent ook dat ieder kind het recht heeft om gezien te worden en te worden begeleidt op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Dat vraagt om een specifieke persoonlijke begeleiding. Dat doen we onder andere middels een holistische wijze. We streven ernaar om het spelen, het leren, te betrekken op de hele mens, zodat wij aansluiten op de intrinsieke motivatie om te groeien. Het kind laten we zelf ervaren, voelen en nadenken waarom iets wel of niet kan, binnen de gestelde kaders. Op deze manier ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig en autonoom persoon dat in staat is om zichzelf te zijn, in balans met de wereld om zich heen.

 

Het kind krijgt vertrouwen in het eigen kunnen door het opdoen van ervaringen. De eigenheid die kinderen ontwikkelen tijdens het ‘Zelf’ bewustzijnsproces, helpt hen groeien in hun vertrouwen. Door en met dit Zelfvertrouwen durft het kind op weg te gaan naar Zelfstandigheid. Zelfstandig de maatschappij in, als een uniek persoon.

De voorbereide omgeving

Door middel van de zintuigen worden kinderen zich bewust van zichzelf en komen zij in contact met de wereld om hen heen. Bij jonge kinderen zijn de ontwikkelingsmogelijkheden nog niet uitgebouwd, ze moeten nog ontwikkeld worden. Kinderen doen eigen ervaringen op door middel van spelmateriaal, activiteitenaanbod en door de aantrekkelijke inrichting van de ruimte. Een ruimte die rust en warmte uitstraalt, overzichtelijk en herkenbaar is. Deze structuur geeft het kind de gelegenheid om innerlijke veiligheid op te bouwen en vanuit een positief referentiekader verder op ontdekkingstocht te gaan.

 

De voorbereide omgeving is afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen in een bepaalde ontwikkelingsfase en is dus dynamisch. De ruimte staat bewegingsvrijheid toe en geeft gelegenheid tot zelfstandige keuze van activiteit. Een rijke leeromgeving, waar het kind diverse activiteiten kan ontplooien en waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.