Een baby ontwikkelt zich het beste als hij zoveel mogelijk zelfstandig, onafhankelijk, op eigen initiatief en in zijn eigen tempo zichzelf en de wereld om hem heen kan ontdekken.

Vooral de baby zelf is een prettige en interessante bron van zintuigelijke ervaringen. Het voor de eerste keer ontdekken van de eigen handen of zichzelf herkennen in de spiegel is voor een jong kind magisch. De baby kijkt graag naar de bewegingen en contrasten in bijvoorbeeld haar gezicht en haar handelen.

Bewegingsvrijheid is hierin belangrijk. Bij Dreamzzz maken wij geen gebruik van boxen, omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen naar eigen behoefte kunnen liggen, rollen, optrekken, tijgeren en kruipen.

Het jonge kind ontwikkelt zich door het opdoen van ervaringen, waardoor het vertrouwen krijgt in het eigen kunnen. Baby’s leren grijpen en vastpakken, zitten, kruipen, om uiteindelijk te gaan staan en lopen en zij beginnen anderen te begrijpen en gaan hun eerste woordjes zeggen. Ook krijgen ze een eigen wil en eigen gevoelens. Door het ritme van thuis aan te houden creëren we een bepaalde voorspelbaarheid.

Wij hebben oog voor en houden rekening met de specifieke mogelijkheden van elk kind waardoor zij vertrouwen in hun omgeving ontwikkelen. We hebben rustige bewegingen bij het oppakken, neerleggen en verzorgen. De handelingen die we doen benoemen we. Wij ondertitelen emoties en bewegen met het kind mee.  

Door en met dit Zelfvertrouwen durft het kind op weg te gaan naar Zelfstandigheid. Zelfstandig de maatschappij in, als een uniek persoon.

Ontwikkeling van uw kind

Het kind centraal

Ik ben uniek. Ik mag gezien worden. Ik wil in mijn een eigen tempo, met liefde en begrip opgroeien. In een warme veilige omgeving, waar ik op ontdekking kan gaan naar hoe de wereld er uit ziet. Een omgeving die me tijd geeft, ervaringen biedt en waar ik mijn talenten en kwaliteiten mag ontplooien. Op mijn eigen wijze. Waar ik liefdevol begeleid word en in alle vertrouwen mag onderzoeken, op avontuur mag gaan. Zelfstandig. Groeien kan een kind overal, maar er is meer nodig om tot bloei te komen.

 

Het eigene

Ieder kind is uniek. Elk kind heeft het recht om te kunnen groeien en ontwikkelen tot zijn eigen unieke persoon. Dat betekent ook dat ieder kind het recht heeft om gezien te worden en te worden begeleidt op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Dat vraagt om een specifieke persoonlijke begeleiding. Dat doen we onder andere middels een holistische wijze. We streven ernaar om het spelen, het leren, te betrekken op de hele mens, zodat wij aansluiten op de intrinsieke motivatie om te groeien. Het kind laten we zelf ervaren, voelen en nadenken waarom iets wel of niet kan, binnen de gestelde kaders. Op deze manier ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig en autonoom persoon dat in staat is om zichzelf te zijn, in balans met de wereld om zich heen.

 

Het kind krijgt vertrouwen in het eigen kunnen door het opdoen van ervaringen. De eigenheid die kinderen ontwikkelen tijdens het ‘Zelf’ bewustzijnsproces, helpt hen groeien in hun vertrouwen. Door en met dit Zelfvertrouwen durft het kind op weg te gaan naar Zelfstandigheid. Zelfstandig de maatschappij in, als een uniek persoon.

De voorbereide omgeving

Door middel van de zintuigen worden kinderen zich bewust van zichzelf en komen zij in contact met de wereld om hen heen. Bij jonge kinderen zijn de ontwikkelingsmogelijkheden nog niet uitgebouwd, ze moeten nog ontwikkeld worden. Kinderen doen eigen ervaringen op door middel van spelmateriaal, activiteitenaanbod en door de aantrekkelijke inrichting van de ruimte. Een ruimte die rust en warmte uitstraalt, overzichtelijk en herkenbaar is. Deze structuur geeft het kind de gelegenheid om innerlijke veiligheid op te bouwen en vanuit een positief referentiekader verder op ontdekkingstocht te gaan.

 

De voorbereide omgeving is afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen in een bepaalde ontwikkelingsfase en is dus dynamisch. De ruimte staat bewegingsvrijheid toe en geeft gelegenheid tot zelfstandige keuze van activiteit. Een rijke leeromgeving, waar het kind diverse activiteiten kan ontplooien en waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.