Als professionele organisatie moeten wij ons bewust zijn van de risico’s die er zijn. Helaas zijn één op de dertig kinderen vandaag de dag slachtoffer van mishandeling of misbruik. Wij leren onze medewerkers te kijken naar signalen, ze te benoemen en eventuele stappen te ondernemen. De meldcode helpt ons hierbij. De brancheorganisatie Kinderopvang heeft een meldcode opgesteld. Wij hebben de onze daarop aangepast. Hij is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen de kinderopvang.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld-of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.