Het team

Dreamzzz kinderopvang kijkt vanuit een holistische wijze naar het kind. Dit vraagt om op een andere manier naar het kind te kijken. Niet vanuit ons zelf, of de dag structuur, maar naar de ontwikkeling, de behoeften en mogelijkheden van het kind. Wij benaderen de kinderen met respect en op een liefdevolle manier.

De opvoeding begint al bij de geboorte en dus hebben de ouders evenals alle andere volwassen in het de verschillende systemen waarin het kind opgroeit hun verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. de opvoeding. Wij willen daarom werken vanuit dezelfde intentie als de ouders. door regelmatig contact te hebben met de ouders blijven zij geïnformeerd over de situatie op het Kinderdagverblijf en of de BSO en zijn wij op onze beurt geïnformeerd over de thuis situatie. Elk kind heeft bij Dreamzzz Kinderopvang zijn eigen mentor.

De begeleidsters en leiding van Dreamzzz Kinderopvang zijn in het bezit van een pedagogisch bevoegdheid. Daarnaast is ons streven om per groep minimaal één begeleidster aanwezig te hebben die een opleiding tot babycoach heeft afgerond en minimaal één begeleidster die de Montessori opleiding voor het jonge kind heeft afgerond. Dit om op een bewuste, holistische wijze te kunnen werken met de aller jongsten en onze visie ten uitvoer te  kunnen brengen.