Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Dreamzzz Kinderopvang hoog in het vaandel. Daarbij gaat het om het totaal plaatje, de beleving van het kind, van u als ouder(s)/verzorger(s) en de omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat die kwaliteit niet alleen goed is, maar ook goed blijft?

Wij doen dit door duidelijke afspraken te maken met elkaar en die vast te leggen in beleidstukken, werkplannen en protocollen. Deze kunt u lezen op onze website.

Ook moeten wij voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder het goed opleiden van onze medewerkers. Onderstaande wetten regelen de kwaliteit van de kinderopvang:

Om de kwaliteit van Dreamzzz Kinderopvang hoog te houden is het aannemen van goed opgeleid personeel van belang. Al onze medewerkers hebben een opleiding gevolgd die aansluit bij het werken in de kinderopvang (CAO Kinderopvang) en worden continu gescreend door de overheid.

Inspectie door de GGD

Om een kinderdagverblijf te mogen openen in een gemeente onderga je als kinderopvang een strenge controle. Deze controle wordt uitgevoerd door de GGD en herhalen ze elk jaar. Per vestiging wordt er een apart inspectierapport opgemaakt. Wij bespreken dit rapport met de oudercommissie en binnen het team.

Onze inspectierapporten zijn hier terug te vinden: