Beleid

Hier kunt u kennis maken met onze visie, uitgangspunten en onze wijze van werken binnen Dreamzzz Kinderopvang. Onze visie op menszijn is gebaseerd op de holistische zienswijze. Hierbij hebben wij ons laten inspireren door Maria Montessori, Rudolph Steiner, Emmi Pikler en Thomas Gordon.

Dreamzzz Kinderopvang heeft naast de wettelijke eisen die gesteld worden aan het pedagogisch beleidsplan, conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissie nagedacht over de meerwaarde die Dreamzzz Kinderopvang wil hebben in de jonge levensjaren van kinderen. In ons beleid hebben wij uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze meerwaarde in de praktijk te realiseren. Wij geven op holistische wijze inhoud aan de belangrijkste kerncompetenties die de wet op Kinderopvang ons voorschrijft; emotionele veiligheid, persoonlijke competenties, sociale competenties en het leren van waarden en normen.

Daarnaast treft u in ons pedagogisch beleid onderwerpen als onze groepen, leiding en begeleiding, observatie en registratie, ouderbeleid en nog veel meer…