Locatie Veenendaal

In Veenendaal aan de Duivenwal-West 300 heeft Dreamzzz Montessori Kinderopvang vanaf 1 mei 2020 haar deuren geopend. Wij zijn gevestigd in de Montessori School Aan de Basis. Binnen onze kinderopvang staat de visie van Maria Montessori centraal. De pedagogische uitgangspunten van haar visie sluiten aan bij de basisschool waarmee wij samenwerken. In samenspraak met de school verzorgen wij een doorgaande leerlijn van 3 maanden tot 12 jaar. Wij bieden een kinderdagverblijf, een peutergroep en een buitenschoolse opvang in aparte ruimtes, maar wel in verbinding met de onderbouw en de middenbouw groepen van de school.

De pedagogische uitgangspunten van zowel de school als de kinderopvang zijn op elkaar afgestemd, de begeleidsters werken vanuit dezelfde visie als de leerkrachten in het onderwijs. Men heeft veel contact met elkaar en zorgt voor een goede overdracht. Waar nodig verricht de intern begeleider of de pedagogisch coach observaties in de kinderopvang of de peutergroep. Men is zich bewust van zijn rol naar het kind toe, om hem of haar op de juiste manier te begeleiden ‘help mij het zelf te doen’ en zelfvertrouwen te ontwikkelen om te leren ‘Leer mij het zelf te doen’ om vervolgens op weg te gaan naar zelfstandigheid door ‘het zelf te doen’
Dreamzzz Montessori Kinderopvang bouwt verder vanuit de holistische visie en zet op onze Montessori locatie in Veenendaal de visie van Maria Montessori centraal.

Inschrijven
Kinderopvang Montessori Veenendaal