Kwaliteit staat bij Dreamzzz Kinderopvang hoog in het vaandel. Daarbij gaat het om het totaal plaatje, de beleving van het kind, van u als ouder(s)/verzorger(s) en de omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat die kwaliteit niet alleen goed is, maar ook goed blijft?

De kwaliteit van de kinderopvang kan omschreven worden als verantwoorde kinderopvang. Het pedagogisch beleid, werkplan en protocollen worden samen met de collega’s op de locaties en in sommige gevallen ook samen met de scholen gemaakt en aangepast zodat het een leefbaar document is.
Hoge kwaliteit maakt dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk de structurele kwaliteit te denken aan; vierkante meters, buitenruimte, veiligheid, hygiëne en beroepskracht-kindratio, opleidingsniveau van de begeleid(st)ers en keuze voor het materiaal hoog te houden. Dit vraagt om reflectie van uit de begeleid(st)er en de verschillende scholen waarmee wij samenwerken. We geven elkaar de ruimte om nieuwe dingen uit te proberen en ook daadwerkelijk te kijken naar het kind.
Bij dit laatste kom je al gauw uit bij proceskwaliteit. Dit zijn de ervaringen die kinderen maar ook de ouders opdoen in hun interactie met de sociale en materiële omgeving. Deze monitoren wij in de gesprekken die wij met elkaar hebben.

Dreamzzz moet ook voldoen aan alle wettelijke eisen onderstaande wetten regelen de kwaliteit van de kinderopvang:

Om de kwaliteit van Dreamzzz Kinderopvang hoog te houden is het aannemen van goed opgeleid personeel van belang. Al onze medewerkers hebben een opleiding gevolgd die aansluit bij het werken in de kinderopvang (CAO Kinderopvang) en worden continu gescreend door de overheid.

Inspectie door de GGD

Om een kinderdagverblijf te mogen openen in een gemeente onderga je als kinderopvang een strenge controle. Deze controle wordt uitgevoerd door de GGD en herhalen ze elk jaar. Per vestiging wordt er een apart inspectierapport opgemaakt. Wij bespreken dit rapport met de oudercommissie en binnen het team.

Onze inspectierapporten zijn hier terug te vinden: